Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Informace o škole

Střední zemědělská škola v Písku se od svého založení v roce 1870 podílí významně na vzdělávání odborníků v regionu. Vzdělání absolventů má v praxi univerzální uplatnění. Výuka je bezplatná, hrazená ze státních prostředků. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře, učebny s počítači jsou volně přístupné studentům školy. Rovněž je kladen velký důraz na propojení teoretické výuky s praxí. Pro výuku předmětu praxe má škola vytvořené výborné podmínky a zázemí. Výuka předmětu praxe  je prohlubována i prostřednictvím odborných exkurzí. Studium je čtyřleté zakončeno maturitou.Po absolvování oboru Ekologie a životní prostředí absolventi najdou uplatnění v široké podnikové sféře, např. jako podnikový ekolog, odborný pracocvník v energetice, těžbě a zpracování surovin, v lesním a vodním hospodářství, v monitoringu a ochraně životního prostředí, v obnově a tvorbě krajiny, ve výrobě ekologických výrobků. Absolventi mohou vykonávat odborné práce ve státní správě a místní samosprávě, uplatní se v odborech životního prostředí krajských, městských a obecních úřadů apod.Obor Agropodnikání absolventům nabízí uplatnění jako odborníkům v zemědělské prvovýrobě, např. jako zootechnik, agronom, mechanizátor, jako technikům ve zpracovatelském průmyslu  (např.pekárnách,mlékárnách, mlýnech, masném průmyslu apod). Naši absolventi se uplatní také v oblasti služeb pro zemědělství (strojní, agrochemické, laboratorní, apod.). Své místo najdou v útvarech státní správy a samosprávy, cestovním ruchu, ochraně životního prostředí a krajiny.Skladbou předmětů a hloubkou učiva jsou velmi dobře připraveni na další studium na vysokých školách.

Klasický den otevřených dveří se letos z pochopitelných důvodů nekoná. Po předchozí domluvě je možná návštěva školy i školního statku.

Škola má vlastní školní kuchyni se školní jídelnou, s velmi dobrou pověstí. Možnost výběru ze dvou hlavních jídel, možnost online přihlašování a odhlašování jídel.Cena oběda 35 Kč.
V budově školy je bufet a kavárna pro občerstvení a lehké svačiny.

Pro dojíždějící studenty z dalekých míst je k dispozici ubytování v Domově mládeže na Budějovické ulici.

 • špičkově technologicky vybavený vlastní školní statek
 • možnost ustájení vlastního koně
 • vlastní vozidla pro autoškolu
 • získání řidičského průkazu skupiny B (u obou oborů) a skupiny T (u oboru Agropodnikání) – součást výuky – zdarma
 •  možnost získání loveckého lístku
 • počítačové učebny s přístupem na internet
 • knihovna pro žáky i pedagogy
 • posilovna, tělocvična
 • vlastní školní kuchyně a jídelna
 • multimediální učebna jazyků
 • moderně vybavené laboratoře
 • exkurze, praxe ve vybraných moderních organizacích
 • skladba učiva – příprava do praxe i na studium VŠ
 • v budově školy bufet, prostory pro relaxaci ve školním klubu,  na terase školy, nádvoří  a na  školní zahradě s letním altánem
 • špičkově technologicky vybavený vlastní školní statek
 • možnost ustájení vlastního koně
 • vlastní vozidla pro autoškolu
 • získání řidičského průkazu skupiny B (u obou oborů) a skupiny T (u oboru Agropodnikání) – součást výuky – zdarma
 •  možnost získání loveckého lístku
 • počítačové učebny s přístupem na internet
 • knihovna pro žáky i pedagogy
 • posilovna, tělocvična
 • vlastní školní kuchyně a jídelna
 • multimediální učebna jazyků
 • moderně vybavené laboratoře
 • exkurze, praxe ve vybraných moderních organizacích
 • skladba učiva – příprava do praxe i na studium VŠ
 • v budově školy bufet, prostory pro relaxaci ve školním klubu,  na terase školy, nádvoří  a na  školní zahradě s letním altánem

Střední zemědělská škola Písek se aktivně zapojuje do mnoha různých odborně zaměřených projektů. Jejich realizací se otevírají nové možnosti, které vedou k celkovému zkvalitnění výuky. Spolupráce s celou řadou  zaměstnavatelů je realizována na vysoké úrovni pro oba studijní obory. Pro obor Agropodnikání je smluvním partnerem např. Zemský Hřebčinec Písek, špičková zemědělská družstva hlavně z oblasti Jižních Čech, soukromé zemědělské farmy, jezdecké kluby, soukromé a státní firmy zabývající se zemědělskou činností, zpracováním zemědělských produktů, Státní veterinární správa, veterinární ordinace, soukromí veterinární lékaři atd. Pro obor Ekologie a životní prostředí zde spolupracujeme např. se Záchrannou stanicí Makov, Odpady Písek, s.r.o., Městskými služby Písek, Městem Písek - odborem ŽP, s několika laboratořemi pro analýzu půdy, vody, ovzduší, atd.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60869054

Sídlo školy:

Čelakovského č.p. 200/5
39701
Písek, Písek


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
41-41-M/01 Agropodnikání 4 Maturitní zkouška 39 18 30 BIO Denní Neuvedeno Ne
?
16-1-M/01 Ekologie a životní prostředí 4 Maturitní zkouška 26 12 30 BIO Denní Neuvedeno Ne
?
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.