Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109

Informace o škole

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru. Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. V průběhu celého studia jsou organizovány odborné exkurze do muzeí, expozic a galerií u nás i v zahraničí. Studenti se aktivně podílejí svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích především v rámci regionu. Absolventi se jako vysoce kvalifikovaní odborníci uplatní buď samostatně nebo v realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou, v malých provozech a dílnách, v propagačních, grafických a reklamních studiích, galeriích, muzeích, divadlech a řadě dalších institucí. Absolventi všech oborů jsou dobře připraveni k pokračování ve studiu na všech typech škol s uměleckým zaměřením a na vysokých školách humanitně zaměřených.
DOD: 7. 10. 2020, 15. 10. 2020, 23. 10. 2020. Ubytování na DM při Gymnáziu Český Krumlov. Stravování formou obědů na SZŠ a SOU Český Krumlov.
Podle dostupnosti si student může vybrat typ ubytování. Na stránkách střední školy v sekci studium najdete aktuální nabídku ubytování společně s kontakty na zodpovídající osoby. https://www.supsck.cz/ubytovani-pro-studenty/
Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60084286

Sídlo školy:

Tavírna č.p. 109
38101
Český Krumlov, Český Krumlov


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoba:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
82-41-M/02 Užitá fotografie a média 4 Maturitní zkouška 23 12 13 TZ Denní Neuvedeno Ne
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 4 Maturitní zkouška 6 5 10 TZ Denní Neuvedeno Ne
82-41-M/05 Grafický design (Design knihy a papíru) 4 Maturitní zkouška 11 7 10 TZ Denní Neuvedeno Ne
82-41-M/16 Kamenosochařství 4 Maturitní zkouška 5 4 8 TZ Denní Neuvedeno Ne
82-41-M/01 Užitá malba 4 Maturitní zkouška 16 12 13 TZ Denní Neuvedeno Ne
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.