Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Informace o škole

Střední škola obchodní poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem, poskytuje kvalitní všeobecné i odborné vzdělání v těchto oborech:

Mnozí z žáků získávají uplatnění ve firmách již při studiu

DOD: 5.-7.11.2020; 8.-9.1.2021; 12.2.2021; v jiné době kdykoliv po tel. dohodě.

Vzhledem k epidemické situaci vždy kontaktujte sekretariát školy, osobní návštěvy budou řešeny dle stupně PES.

Škola pořádá také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám; informace na webových stránkách školy.

 

 

Stravování žáků a všech zaměstnanců školy je zajištěno vlastním stravovacím zařízením. Žáci z budovy Husova využívají stravovací služby Domova mládeže Holečkova. 

Škola zabezpečuje žákům také ubytování, a to vlastním Domovem mládeže, na adrese Třebízského 22, České Budějovice nebo žáci využívají ubytovacích služeb ostatních domovů mládeže na území města (DM U Hvízdala a Holečkova 2).

Škola patří k nejlépe vybaveným středním školám v regionu, zapůjčováním tabletů či notebooků podporuje rozvoj čtenářské a počítačové gramotnosti žáků

Pro teoretickou výuku je v budově školy na adrese Husova 9 k dispozici dvacettři kmenových učeben, jedenáct odborných učeben – tři speciální učebny na výuku výpočetní techniky, dvě učebny fiktivních firem, jedna multimediální, jazyková laboratoř, dvě jazykové učebny a následně i dvě chemické laboratoře a učebna pro výuku přírodních věd. Při výuce žáci využívají např. pokladní systémy, docházkový systém, dotyková LCD, právní, recepční a rezervační systémy a další běžnou kancelářskou techniku. 

Na pracovišti v budově Třebízského 22 a Dobrovodská 94 je dvanáct kmenových učeben a dvě odborné učebny na výpočetní techniku. Většina kmenových učeben je vybavena počítačovou technikou, dataprojektory, konferenčním zařízením, plátny nebo interaktivními panely a tabulemi.

 

 

Díky úzkému propojení teoretického a praktického vyučování jsou žákům poskytovány nejnovější informace z oboru, jak v reálném prostředí spolupracujících firem, tak i v teoretické výuce odborných předmětů.

Odborný výcvik je realizován na vlastních pracovištích ve skupinách pod vedením učitelů odborného výcviku nebo na základě smlouvy u dalších právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru, pod vedením instruktorů. Odborný výcvik žáků oborů vzdělání Aranžér, Kadeřník, Kosmetické služby, Fotograf, teorie odborného výcviku žáků oboru vzdělání Obchodník a Prodavač probíhá na pracovišti v budově Průběžná pod vedením učitelů odborného výcviku. K dispozici jsou čtyři odborné učebny – dva ateliéry, odborná učebna pro žáky oboru Aranžér a odborná učebna pro žáky oborů Prodavač a Obchodník, jedna učebna výpočetní techniky. Odborný výcvik žáků oboru vzdělání Kadeřnice je realizován také na pracovištích v budově Karla IV. a v budově Dobrovodská. 

Odbornou praxi pro žáky střední školy dle ŠVP organizuje škola smluvně v délce 10–20 pracovních dnů za školní rok u různých organizací, ve kterých si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při laboratorních, technologických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech.

Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO00510874

Sídlo školy:

Husova tř. č.p. 1846/9
37001
České Budějovice, České Budějovice


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
64-41-L/51 Podnikání 2 Maturitní zkouška 59 30 ČJ, M Denní VYU - nástavba Ano
28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Farmaceutická technologie) 4 Maturitní zkouška 48 28 ČJ, M Denní PŠD Ne
65-42-M/02 Cestovní ruch 4 Maturitní zkouška 104 30 ČJ, M Denní PŠD Ano
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost) 4 Maturitní zkouška 93 30 ČJ, M Denní PŠD Ano
34-+56-L/01 Fotograf 4 Maturitní zkouška 35 30 ČJ, M Denní PŠD Ne
69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička) 4 Maturitní zkouška 60 30 ČJ, M Denní PŠD Ne
66-41-L/01 Obchodník 4 Maturitní zkouška 23 30 ČJ, M Denní PŠD Ne
66-52-H/01 Aranžér 3 Závěrečná zkouška 59 23 Denní PŠD Ne
29-54-H/01 Cukrář 3 Závěrečná zkouška 86 25 Denní PŠD Ne
69-51-H/01 Kadeřník 3 Závěrečná zkouška 124 60 Denní PŠD Ne
29-53-H/01 Pekař 3 Závěrečná zkouška 12 15 Denní PŠD Ne
66-51-H/01 Prodavač 3 Závěrečná zkouška 32 30 Denní PŠD Ne
29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP Sladovník - pivovarník) 3 Závěrečná zkouška 17 15 Denní PŠD Ne
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.