Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Informace o škole

Střední odborné učiliště služeb Vodňany nabízí tříleté učební obory pro žáky, kteří ukončí 9. ročník základní školy, nebo pro žáky, kteří ukončí základní školu v 8. či 7. ročníku a také pro žáky ze speciálních škol. Studium probíhá denní formou a je zakončeno závěrečnou zkouškou. Úspěšný absolvent získává výuční list v daném oboru. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Při nástupu do prvního ročníku dostává žák zdarma jeden pracovní oděv a pracovní obuv.

Poslední plánovaný den otevřených dveří, který měl proběhnout v pátek na 15. 1. 2021 jsme nuceni kvůli nastaveným opatřením vlády zrušit. V případě, že se situace zlepší je možné si domluvit individuální prohlídku školy na tel. čísle 383 390 516.

Žákům nabízíme stravování ve vlastní školní jídelně, která se nachází v suterénu budovy navazující na domov mládeže. Žáci si mohou v případě oběda volit ze dvou hlavních jídel. Výběr a odhlašování stravy se provádí pomocí portálu www.strava.cz nebo pomocí digitálního terminálu v jídelně. Oběd 26,- Kč, celodenní strava pro ubytované na DM 71,- Kč

Cena: 1420 Kč/měsíc

Domov mládeže poskytuje ubytovaným žákům samozřejmě ubytování a celodenní stravování, ale zároveň na domově mládeže probíhá výchovně vzdělávací činnost (výchova mimo vyučování). Jedná se o různé aktivity žáků ve volném čase (např. výtvarný kroužek – kresba, malba, batikování, tvorba obrázků ubrouskovou metodou, pletení košíků z papíru, výroba vánoční výzdoby; literárně hudební klub, čtenářský kroužek, klub pohybových aktivit (volejbal, florbal, fotbal, stolní tenis, nohejbal, sálová kopaná a vycházky do okolí Vodňan; návštěvy filmových a divadelních představení, výstav a besed). Účast na všech volnočasových aktivitách se řídí především zásadou dobrovolnosti. Mezi příležitostné, ale pravidelně opakující se činnosti patří společné pečení vánočních perníčků, zábavná odpoledne s opékáním špekáčků, kvízy a vědomostní soutěže. Pokoje ve dvou budovách DM jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové. Kromě ubytovacích prostor mají žáci a studenti k dispozici klubovny, kuchyňku na vaření a zahradu s možností relaxace a sportovních aktivit.

Cena: 1100 Kč/měsíc

Škola ZDARMA poskytuje: Barmanský kurz - pro učební obor kuchař - číšník, Svářečský kurz - pro učební obor strojní mechanik. STIPENDIJNÍ PROGRAM města Vodňany je nabízen pro tříleté učební obory strojní mechanik a zahradník. V 1. ročníku: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 000 Kč. V 2. ročníku: 600 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč. V 3. ročníku: 700 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 000 Kč. Za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč. Firmy MASO UZENINY Písek a Vodňanská drůbež, a. s. nabízejí stipendijní programy pro učební obory Řezník-uzenář a Potravinářská výroba (ŠVP Řeznicko-uzenářské práce) – podrobnosti na webových stránkách školy. Od školního roku 2020/21 se žáci učebního oboru kuchař - číšník vyučují podle nového projektu Kulinářské umění. Místo zastaralých učebnic získávají žáci přístup do moderního interaktivního vzdělávacího portálu. Výuka bude od jara 2021 probíhat v našem nově vybudovaném moderním gastrostudiu, žáci si tedy mohou získané teoretické poznatky ihned vyzkoušet v praxi. 

Partnery školy jsou: A. Pottinger s.r.o., MASO UZENINY Písek, Vodňanská drůbež, a.s. 

Typ školyStátní
ZřizovatelObec
IČO26099152

Sídlo školy:

Zeyerovy sady č.p. 43
38901
Vodňany, Strakonice


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
29-54-H/01 Cukrář 3 ZZ + výuční list 27 27 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 ZZ + výuční list 19 19 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
29-56-H/01 Řezník - uzenář 3 ZZ + výuční list 7 7 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP: Zámečník) 3 ZZ + výuční list 19 19 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
41-52-H/01 Zahradník 3 ZZ + výuční list 12 12 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce) 3 ZZ + výuční list 1 1 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce) 3 ZZ + výuční list 4 4 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.