Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Informace o škole

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Vykonává činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, speciálně pedagogického centra, školní družiny, školního klubu a školní jídelny – výdejny. Poskytuje předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání, Střední vzdělání žákům s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Ve speciálně pedagogickém centru pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Cílem přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Praktická příprava probíhá v mateřské škole E. Pittera 2 v Č. Budějovicích, v areálu školy v pracovně šití, ve školní kuchyňce, školní dílně a na školním pozemku. Žáci pracují maximálně v šesti členných skupinách pod pedagogickým dozorem. Absolventi praktické školy se mohou uplatnit především při vedení vlastní domácnosti, jako pomocní pracovníci ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče, stravovacích zařízeních atd. Žáci s nejlepšími studijními výsledky mohou pokračovat ve studiu na odborných učilištích. Výuka je ukončena po absolvování II. ročníku vykonáním závěrečné zkoušky (ústní a praktické)
DOD: 15.1.2021. Bezbariérový přístup. PZ se nekoná. Škola je určena pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona ( s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem - doporučení ke studiu od PPP či SPC).
Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60075856

Sídlo školy:

Štítného č.p. 57/3
37001
České Budějovice, České Budějovice


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoba:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 Jiné 5 5 10 Žádné Denní Neuvedeno Ne
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.