Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

Informace o škole

Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky. Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání. Vyučování téměř všech předmětů je doplňováno praktickou činností a exkurzemi v ČR i v zahraničí. Čtyři knihovny bohatě vybavené odbornou literaturou a beletrií, domácí i cizojazyčnou, moderní učebny i kabinety přírodovědných předmětů jsou důležitým předpokladem pro úspěšnou výchovně vzdělávací práci.
Možnost stravování ve školní jídelně v budově školy. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, vysoká úspěšnost uchazečů na VŠ. Bezbariérový přístup. Kvalitní příprava ke studiu pro širokou škálu vysokých škol. Pestrá nabídka výuky cizích jazyků (ANJ, NÉJ, FRJ, ŠPJ, RUJ, a Latina). Nabídka fakultativní výuky jazyků s rodilými mluvčími. Obsáhlá nabídka volitelných seminářů ve dvou posledních ročnících studia. Plně vybavené laboratoře přírodních věd. Výborně vybavená žákovská knihovna. Školní psycholog ve škole. Možnost finanční podpory školních aktivit Spolkem pro rozvoj gymnázia. Partnerské školy v Německu, Rakousku a Slovensku. Pravidelné výměnné zahraniční pobyty. Adaptační a sportovní kurzy. Úspěšná účast ve vědomostních i sportovních soutěžích a olympiádách. Školní pěvecký sbor Zanoty. Pokrytí WI-Fi signálem v celé budově. Žákovské licence Microsoft Office pro domácí využití.
Možnost stravování ve školní jídelně v budově gymnázia. Cena: 600 Kč/měsíc
Na škole pracují kroužky dramatické výchovy a pěvecký sbor. Sportovní klub dosahuje výborných umístění v národních kolech středoškolských soutěží. Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu a přírodní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.
Škola má rozvinuté partnerské vztahy s gymnázii v německém Neckargemündu, rakouském Kremsu a Zwettlu a slovenských Zlatých Moravcích. Na těchto školách organizujeme výměnné pobyty našich žáků a dále uskutečňujeme pobyty v Anglii, Itálii a jiných zemích. Každým rokem odjíždějí díky spolupráci Rotary International Clubu jeden až tři žáci do Ameriky a na oplátku hostíme u nás studenty z Kanady, USA, Mexika či Brazílie. Podílíme se na realizaci projektů ASP UNESCO, při nichž mimo jiné reprezentujeme Českou republiku. Jsme partnerská škola skupiny ČEZ. Žáci se mohou ve třetím ročníku zúčastnit tří denního studijního pobytu v JE Temelín.
Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60816767

Sídlo školy:

Husova č.p. 333
37701
Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium 8 Maturitní zkouška 83 30 30 ČJ, M Denní ZŠ5 Ne
79-41-K/41 Gymnázium 4 Maturitní zkouška 85 53 60 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.