Firma

RERA a.s.

Představení společnosti

RERA je dodavatelem specializovaných služeb pro Jihočeský kraj, města a obce, podnikatele, školy či univerzitní sféru na celém území jižních Čech. Společnost připravuje koncepční a rozvojové strategie, připravuje žádosti o dotace a řídí projekty po celou dobu čerpání dotace nebo připravuje a řídí výstavy a expozice.

Díky své odbornosti a jazykové vybavenosti dokáže RERA využít i mezinárodní zkušenosti, neboť je v Jihočeském kraji centrem mezinárodní spolupráce se schopností zprostředkovat zahraniční know-how na jakékoli téma a jakémukoli subjektu z veřejné nebo soukromé sféry.

Jedinečná znalost mezinárodních programů, dlouholetá spolupráce s partnery z Rakouska, Německa a z Bruselu přináší progresivním jihočeským subjektům obrovskou příležitost získat v zahraničí nejen jedinečné, nadregionální znalosti, ale i finanční prostředky.

Erasmus pro mladé podnikatele

Práce u nás

RERA je zprosředkovatelskou organizací programu Erasmus pro mladé podnikatele. Jedná se o mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností. Funguje od roku 2009, ve 39 zemích a bylo již uskutečněno více jak 10 000 pobytů. Více než 25 000 podnikatelů je registrováno do programu.

Začínající podnikatelé mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Hostitelský podnikatel také pomáhá začínajícímu s úpravou jeho podnikatelského plánu a je mu mentorem. Oproti tomu začínající podnikatel často přinese nový a perspektivní pohled na řešení možných výzev, kterým hostitel může čelit.

Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel má tak možnost naučit se z praxe spoustu nových poznatků. Tím, že se do programu zapojují především ambiciózní nováčci se zajímavými nápady, může se hostitel těšit na motivovaného člena týmu.

Do programu je zapojeno celkem 39 zemí, do kterých je možno vycestovat. Seznam zemí (vč. výše stipendia pro začínající podnikatele) je uveden na webu www.rera.cz/eye.

Doba pracovního pobytu je 1 - 4 měsíců. Možností je i rozdělit si pobyt na více částí, které pak účastník musí absolvovat v určitém čase. Například dvouměsíční výměnný pobyt lze rozdělit na více bloků, maximálně však v období čtyř měsíců.

Profesní obor účastníka není nijak limitovaný, může se jednat o běžnější profese, či o něco velice specifického.

Jazyk, ve kterém pobyt proběhne, musí být jazykem EU. I když se nejvíce pobytů realizuje v anglickém jazyce, není to nutnost. Např. pobyty v Německu a Rakousku lze realizovat v němčině, pobyty na Slovensku v češtině/slovenštině atp.

Pro začínající podnikatele je k dispozici finanční podpora. Výše stipendia se odvíjí od země, do které účastník vyjíždí. Podpora je vyplácena vždy měsíčně zprostředkovatelskou organizací, která účastníka vysílá.

  • Nabídka praxe pro žáky

Společnost RERA přispívá k rozvoji škol a vzdělávacích institucí zejména monitoringem dotačních možností a přípravou projektových žádostí na vybavení a modernizaci školních budov.

RERA má přehled o finančních prostředcích pro základní a střední školy a dokáže finančně pomoci i předškolnímu vzdělávání. Pro jihočeské školy získáváme peníze na vybavení do laboratoří i na stavební rozšíření škol a související zvýšení kapacit, tak i na zateplení budov nebo na vybudování venkovních hřišť. 

RERA a.s.
IČO: 25187937Sídlo firmy:

B. Němcové 49/3
37001, České Budějovice
České Budějovice


Kontaktní osoba: