Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Informace o škole

SOU Blatná je škola, která nabízí atraktivními obory vzdělávání s moderním odborným zázemím. Na středním odborném učilišti Blatná je možné studovat obory tříleté s technickým zaměřením zakončených závěrečnou zkouškou. Mimo výučního listu absolventi mohou získat i jiná odborná osvědčení, jako řidičský průkaz, svářečský průkaz, osvědčení pro práci na elektrických zařízeních, osvědčení pro montáž zabezpečovacích zařízení budov a další. V následném dvouletém nástavbovém studiu mohou získat úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Odborný výcvik probíhá ve školních provozech komerční povahy – školní autoservis, opravna zemědělských strojů, nebo na pracovištích partnerských firem.
DOD: 6. 10. 2020, 24. 11. 2020, 19. 1. 2021, možno i v jiných termínech po dohoděoběd: 32 Kč, pro ubytované na DM snídaně + oběd + večeře 83 Kč/den
Školní jídelna SOU Blat­ná stravující přibližně 160 strávníků (žáci a zaměstnanci školy). Strávníci mají dle jídelníčku v určité dny u oběda možnost výběru přílohy (změnu si sami navolí na terminálu ve školní jídelně). V jídelně je zaveden bez­stra­ven­ko­vý systém - bezkontaktní klíčenky (čipy) oběd: 32 Kč, pro ubytované na DM snídaně + oběd + večeře 83 Kč/den Cena: 1700 Kč/měsíc
Domov mládeže při SOU Blatná zajišťuje ubytování žáků SOU ze vzdálenějších míst. Uby­to­vá­ní je zajiš­tě­no ve dvou­lůž­ko­vých poko­jích. Na kaž­dém ze dvou pater je soci­ál­ní zaří­ze­ní, klu­bov­na a kuchyň­ka. Uby­to­va­ní žáci mohou ve svém vol­ném čase ke spor­tov­ní a zájmo­vé čin­nos­ti vyu­ží­vat ješ­tě tato zaří­ze­ní uči­liš­tě: posi­lov­nu, tělo­cvič­nu, ven­kov­ní hřiš­tě s umě­lým povr­chem, her­ny s kuleč­ní­kem, elek­tro­nic­ký­mi šip­ka­mi a stol­ním fot­bál­kem, kni­hov­nu. Cena: 800 Kč/měsíc
Partnery školy jsou: Cermat, Kopos, Tesla Blatná, a.s., Naradionline.cz, ELIT, MŠMT, Jablotron Creating Alarms, LIVA, Agrozet, město Blatná
Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO00668079

Sídlo školy:

U Sladovny č.p. 671
38801
Blatná, Strakonice


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2020/21
přij.
21/2022
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
26-57-H/01 Autoelektrikář 3 ZZ + výuční list 11 4 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
26-51-H/01 Elektrikář 3 ZZ + výuční list 16 6 12 Žádné Denní Neuvedeno Ne
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 3 ZZ + výuční list 34 16 24 Žádné Denní Neuvedeno Ne
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 ZZ + výuční list 30 23 30 Žádné Denní Neuvedeno Ne
64-41-L/51 Podnikání 2 Maturitní zkouška 28 28 30 ČJ, M Denní VYU - nástavba Ne
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.